Giáo trình khởi sự kinh doanh /

Giáo trình khởi sự kinh doanh được xuất bản nhằm các mục đích: - Nâng cao tính gắn kết giữa kiến thức môn học khởi sự kinh doanh và kiến thức sinh viên muốn học quản trị kinh doanh. - Đảm bảo các kiến thức khởi sự kinh doanh theo hướng hiện đại của thế giới: chủ động khởi sự kinh doanh khi đã có đ...

Mô tả chi tiết

Lưu vào:
Hiển thị chi tiết
Tác giả chính: Nguyễn, Ngọc Huyền PGS.TS. (Chủ biên)
Đồng tác giả: Ngô, Thị Việt Nga (Đồng chủ biên)
Định dạng: Sách giáo trình
Ngôn ngữ:Vietnamese
Nhà xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2020.
Phiên bản:Tái bản lần thứ hai
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2276
Từ khóa: Thêm từ khóa
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

mạng

https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2276

Tầng 4 - A10 - Khu đọc mở

Thông tin chi tiết các bản tài liệu từ Tầng 4 - A10 - Khu đọc mở
Ký hiệu xếp giá: 658.8 GI-108T 2020
Số ĐKCB 00041979 Sẵn sàng  Đặt mượn
Số ĐKCB 00041978 Sẵn sàng  Đặt mượn
Số ĐKCB 00041977 Checked outHạn: 03-07-2024  Thu hồi tài liệu này
Số ĐKCB 00041976 Sẵn sàng  Đặt mượn
Số ĐKCB 00041975 Sẵn sàng  Đặt mượn
Số ĐKCB 00027144 Sẵn sàng  Đặt mượn
Số ĐKCB 00027143 Sẵn sàng  Đặt mượn
Số ĐKCB 00027142 Checked outHạn: 08-08-2024  Thu hồi tài liệu này
Số ĐKCB 00027141 Sẵn sàng  Đặt mượn
Số ĐKCB 00027140 Sẵn sàng  Đặt mượn
Số ĐKCB 00027138 Sẵn sàng  Đặt mượn
Số ĐKCB 00027137 Not for loan  Thu hồi tài liệu này

Tầng 6 - A10 - Kho sách số hóa

Thông tin chi tiết các bản tài liệu từ Tầng 6 - A10 - Kho sách số hóa
Ký hiệu xếp giá: 658.8 GI-108T 2020
Số ĐKCB 00027139 Not for loan  Thu hồi tài liệu này